Instalace rozvodů

Rozvody granulátů

Montáž rozvodů pro dopravu granulátu v lisovnách. Rozvod je ze zásobníků, či nádraží dopravován k lisům.

Toto potrubí se skládá z nerezových, titanových, skleněných dílů, které se vzájemně spojují pomocí šroubovaných spojek s těsněním. Oblouky jsou přizpůsobeny vlastnostem dopravovaného materiálu. Pro silně abrazivní materiály jsou oblouky z titanu, tvrzené nerezy a skla.

Pro vákuum se používá hliníkové potrubí a kolena z klasického nerezu.

Rozvody chladící vody

Potrubí z plastových materiálů se používá pro trubní rozvody vod, chemických vod, odpadů, chladících vod, vzduchu, vakua aj. Práce a manipulace s plastovým potrubím je díky své nízké hmotnosti velice snadná a rychlá. Plastové potrubí je chemicky odolné, nekoroduje a má dlouhou životnost.

Nerezové trubky jsou pro své vlastnosti ideálním materiálem pro transport kapalin a plynů ve všech odvětvích průmyslu.

Vzduchové rozvody

Pneumatické trubky a šroubení slouží pro propojení jednotlivých pneumatických prvků mezi sebou jako jsou ventily, válce, jednotky úpravy vzduchu a ostatní pneumatické komponenty.

Naše práce