Hromosvod

Bleskosvod

Hromosvodovou soustavu lze rozdělit do 3 částí

1. Střešní část

používáme tyto materiály

  • AlMgSi Ø8mm
  • Nerez Ø8mm
  • CU Ø8,7mm
2. Svodová část
  • přiznaný svod: drát je tažen svisle po fasádě či okapu na podpěrách, okem viditelný.
  • skrytý svod: drát je uložen v chráničce, popřípadě zasekán do zdiva, schován pod fasádou.
3. Uzemňovací soustava
  • Důležitá část hromosvodu kde je nutné dodržet správnou montáž a následné antikorozní opatření spojů a dosáhnout tak potřebných hodnot, při následném měření pro revizní zprávu.

Naše práce