Příprava na ISO 9001

Standard ISO 9001 je norma, která slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci. Našim cílem je neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb. Velkou prioritou je pro nás spokojenost zákazníka, naše výrobky a služby musejí být dodávány včas a 100% kvalitě. Audit plánujeme na říjen 2019.